Activiteit: Knip Rainbow Dash uit en strijk haar op je shirt